Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola – zakończenie inwestycji


Miło nam poinformować Państwa, iż projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola” dofinansowany  w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 został zakończony.

W ramach przedmiotowego projektu w gospodarstwach domowych z terenu gminy Dzwola zamontowanych zostało 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet).

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 796 504,88 zł.

Celem projektu było zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dzwola. Dzięki jego realizacji, Gmina Dzwola zyskała możliwość wypełniania ciążących na niej obowiązków związanych z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zaspokajając potrzeby poszczególnych gospodarstw domowych. Efektem realizacji projektu jest dostęp Mieszkańców do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Następstwem jego realizacji będą wygenerowane oszczędności w budżetach uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość ich życia i koszty funkcjonowania. Ponadto nastąpi zmiana postaw konsumpcyjnych i negatywnych nawyków społeczeństwa. Projekt również zwiększył świadomość ekologiczną mieszkańców i w sposób pozytywny wpłynie na wizerunek gminy „na zewnątrz”. Dodatkowo zrealizowanie przedmiotowego projektu wywrze pozytywny wpływ na realizację zadań przyczyniających się do wypełniania zobowiązań krajowych wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.

Wracając do rzeczowych efektów realizacji projektu, to w 186 gospodarstwach domowych zamontowane zostały nowoczesne instalacje fotowoltaiczne. Jako, że projekt ten zwany jest projektem parasolowym, jego uczestnicy skorzystają z najbardziej optymalnej półrocznej formy rozliczania za wyprodukowaną energię. Instalacje fotowoltaiczne, które zostały zamontowane w ramach naszego projektu mają moc całkowitą 3,4kW, składają się z 8 paneli firmy Chinaland Solar Energy Co. Ltd. SUN 425-66M-H6 oraz falownik Afore BNT003KTL. Koszt montażu instalacji fotowoltaicznych to 2 279 560,32 zł, gdzie nadmienić należy, iż koszt wkładu własnego Mieszkańca wyniósł 5 500,00 zł i był jednym z najniższych w powiecie janowskim. Montaż instalacji fotowoltaicznych pozwoli na wyprodukowanie łącznie ok. 550 MW energii w skali roku w 186 gospodarstwach domowych. Wykonawcą instalacji była firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

W ramach projektu zostało również wykonane 74 instalacji solarnych 2 panelowych – 50 szt. i 3 panelowych – 24 szt. o mocy 1,7kW 1 absorbera firmy Ensol, ES2V/2, 52s oraz zasobnik CWU Galmet 200 litrowy dla instalacji 2-panelowej oraz 300 litrowy dla instalacji 3-panelowej. Koszt montażu instalacji solarnych wyniósł 839 000,16 zł,wkład własny Mieszkańca dla instalacji składającej się z dwóch paneli wyniósł 3300,00 zł, natomiast dla instalacji składającej się z trzech paneli wyniósł 3500,00 zł. Efektem ekologicznym wykonania instalacji solarnych jest planowane osiągnięcie wskaźnika produkcji energii cieplnej na poziomie ok. 512 MW w skali roku. Wykonawcą instalacji była firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

Dodatkowo nasz projekt zakładał montaż 24 pieców na biomasę (pellet). Finalnie w kotłowniach gospodarstw domowych zamontowano piece o następujących mocach: 15 kW – 1 szt., 20kW – 6 szt., 25 kW – 8 szt., 30kW – 7 szt. oraz 35 kW – 2 szt. Koszt montażu pieców wyniósł 460 166,40 zł, a wkład własny Mieszkańca przedstawiał się następująco:

  • za piec o mocy 15 kW wyniósł 4500,00 zł;
  • za piec o mocy 20 kW wyniósł 5000,00 zł;
  • za piec o mocy 25 kW wyniósł 5500,00 zł;
  • za piec o mocy 30 kW wyniósł 5700,00 zł;
  • za piec o mocy 35 kW wyniósł 5900,00 zł.

Dzięki montażowi 24 pieców na biomasę uzyskany zostanie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości ok. 642 ton CO2. Producentem i montażystą pieców była firma ZPH Krzaczek Sp. z o.o., Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła na zastępowanie istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją energii ze źródeł odnawialnych czego efektem jest wzrost uniezależniania się od zasobów nieodnawialnych oraz racjonalizacja ich zużycia. Zamontowane w ramach projektu rozwiązania techniczne pozwalają na wykorzystanie naturalnych zasobów Ziemi i ograniczenie użytkowania surowców mających charakter nieodnawialnych. Projekt wprowadza technologie przynoszące w sposób bezpośredni korzyści dla środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Życzymy uczestnikom projektu jak największych korzyści z zamontowanych instalacji OZE oraz bezawaryjnego działania tych instalacji.