Przyjaciel Banku Żywności


9 lipca 2020 roku  odwiedziła Naszą Gminę  Pani Marzena Pieńkosz-Sapiecha Prezes Banku Żywności w Lublinie. Podczas tych bardzo krótkich odwiedzin Wójt Gminy Dzwola i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli otrzymali symboliczne prezenty, które bardzo nas ucieszyły ponieważ oprócz specjałów i słodkości  otrzymaliśmy odznakę Przyjaciela Banku Żywności w Lublinie.

Pani Prezes podziękowała za dotychczasową współpracę z Bankiem, którą prowadzimy od 2008 roku wspólnie ze Stowarzyszeniami z naszej gminy. Współpraca polega głównie na realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i przekłada się na pomoc mieszkańcom Naszej Gminy w postaci produktów żywnościowych oferowanych przez Bank Żywności. Podczas rozmowy bardzo szybko przedstawiliśmy i pokazaliśmy Pani Prezes miejsce wydawania produktów. Pani Prezes zachęcała naszą gminę do dalszej współpracy na rzecz najuboższych mieszkańców, co pewnie jej obiecaliśmy i zapewniliśmy  o udziale Gminy Dzwola w kolejnej edycji Podprogramu 2020.