Wydawanie produktów żywnościowych


Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, ze w dniach 26 i 27 lutego bieżącego roku w godzinach 900 – 1300 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej.

 

Prosimy osoby, które uczestniczą w programie o zgłaszanie się i odbiór produktów żywnościowych w w/w terminie.

OPS w Dzwoli
Stowarzyszenie KGW w Kocudzy Drugiej