Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 9.00.