PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  przystąpił  do realizacji resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 14 688,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie  czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie tym osobom  czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowych   informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, tel. 15 8752533, e-mail: opsdzwola@wp.pl

 OPS w Dzwoli