Infografika zawierająca efekty realizacji programu POPŻ

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej.