Infografika zawierająca efekty realizacji programu POPŻ


Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej.