Wizyta Wojewody Lubelskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli


W dniu 8 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie Wicewojewody Lubelskiego Bolesława Gzika z Wójtem Gminy Dzwola Wiesławem Dyjachem, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzwoli Ewą Bielak oraz pracownikami OPS.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli. Kierownik Ośrodka przedstawił  zakres realizowanych zadań. Pokrótce zaprezentował realizowany przez Ośrodek projekt „Szansa na samodzielność” mający na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Gminy Dzwola.  Zwrócił uwagę na zaangażowanie swoich pracowników w pracę z klientami Ośrodka. Podkreślił dobrą współpracę Ośrodka z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, w szczególności z Wydziałem Polityki Społecznej. Zaznaczył bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy Dzwola i aprobatę przy realizacji przedsięwzięć mających na celu polepszenie sytuacji materialno-bytowej mieszkańców Gminy Dzwola, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące. Pokrótce przedstawiono problemy społeczne z jakimi borykają się podopieczni ośrodka. Zwrócono uwagę na wzmożoną pracę socjalną.

Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik poinformował uczestników spotkania o projektach realizowanych w obrębie pomocy społecznej. Zachęcił do działań w tym zakresie. Zapewnił o wsparciu merytorycznym i doradczym pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ewa Bielak
Kierownik OPS w Dzwoli