Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel


Od 9 czerwca każdy posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli również wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak było to w aplikacji mKDR).

Dotychczasowa aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r, a posiadacze KDR, chcący korzystać z elektronicznej formy tej Karty będą musieli pobrać i zainstalować na swoje urządzenia mobilne aplikację mObywatel. W w/w aplikacji znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr, która zawiera mapę z partnerami Karty Dużej Rodziny oraz z informacjami o zniżkach.

Osoby, które nie będą miały dostępu do mObywatela, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.