Komunikat o zakończonych pracach modernizacyjnych na Ujęciu Wody Kocudza Pierwsza


Wójt Gminy Dzwola informuje Mieszkańców, że prace modernizacyjne na Ujęciu Wody Kocudza Pierwsza zostały zakończone przed czasem.

W związku z powyższym woda dla miejscowości: Zdzisławice, Władysławów, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Dzwola, Konstantów dostarczana jest już bez przerw.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                              /-/ Wiesław Dyjach