Opieka wytchnieniowa


Gmina Dzwola jako jedna z 37 gmin województwa lubelskiego zakwalifikowała się do w/w programu i otrzymała  17 280,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Zadania w formie opieki wytchnieniowej. Do realizacji programu Gmina  jest zobowiązana dołożyć wkład własny w postaci 20 % całości realizacji tego Zadania, co już na etapie składania wniosku zostało założone i zabezpieczone przez Gminę Dzwola.

Opieka wytchnieniowa

Wniosek-opieka-wytchnieniowa