Ocena jakości wody

Ocena jakości wody do przeznaczonej do spożycia z dnia 11 września 2019 r.