Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim


Szanowni Państwo !

Mając na względzie potrzeby środowiska osób i rodzin sprawujących na codzień opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie, przedstawiamy naszą ofertę, jako jednego z kilku działających na terenie powiatu janowskiego, ośrodków wsparcia.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim mieszczą się przy ulicy Zamoyskiego 77, działają od 10 lat i prowadzone są przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. W terapii bierze udział 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu janowskiego. Celem działania  naszej placówki jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Rehabilitacja prowadzona jest w dziewięciu pracowniach terapeutycznych, tj.: gospodarstwa domowego nr 1 i 2, wikliniarskiej, stolarskiej, hafciarsko-krawieckiej, rękodzieła, fryzjersko-kosmetycznej, komputerowej oraz teatralno-muzycznej.

Uczestnicy Warsztatu biorą również czynny udział w rehabilitacji ruchowej w sali ćwiczeń, która jest wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny oraz przyrządy poprawiajace sprawność fizyczną.

W Warsztacie prowadzone jest także wsparcie i terapia psychologiczna jak również podstawowa opieka medyczna. Ponadto podopieczni korzystają z zajęć logopedycznych oraz cyklicznych zajęć z doradcą  zawodowym. Placówka dysponuje własnym środkiem transporu, jest do 20 osobowy bus, z możliwoscią podjazdu dla wózka inwalidzkiego. Uczestnictwo w WTZ jest bezpłatne. Natomiast w ramach treningu ekonomicznego osoby mają wypłacane raz w miesiącu tzw. kieszonkowe.

Aby zostać uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  2. ukończony 16-sty rok życia,
  3. zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kierownikowi placówki, celem umieszczenia kandydata/kandydatki na liście osób oczekujących do uczestnictwa
    w WTZ w Janowie Lubelskim.

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w placówce, która ma swą siedzibę przy ul. Zamoyskiego 77 w Janowie Lubelskim ( budynek starego szpitala) lub telefonicznie pod nr tel: (15) 8721-574
w godz. 7
00- 1500. Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem Warsztatów Terapi Zajęciowej. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie można zapoznać się z bieżącą działalnością WTZ.