Prośba o pomoc


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  prosi o pomoc w formie finansowego wsparcia dla rodziców Agaty – mieszkańców naszej Gminy poprzez włączenie się w akcję zrzutka.pl.

 Z góry za udzielone wsparcie dziękujemy.

Nie bądźmy obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. We wspólnocie siła.

Ewa Bielak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Małżonkowie mają dwie córki: Agatę i Ewę. Agata ma stwierdzoną wadę rozwojową – zaburzenia układu pozapiramidowego, drżenie samoistne, seronegatywne zapalenie stawów, jak również ma zespół ataksjateleangiektazja. Ewa w wieku dwóch lat zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Po przeszczepie szpiku kostnego straciła wzrok i jest całkowicie niewidoma. Dodatkowym problem po przeszczepie jest zwłóknienie płuc. Koszty leczenia i rehabilitacji dziewcząt są wysokie.