Zaproszenie na stałe akcje terenowego poboru krwi w 2024 roku


W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przekazujemy informacje o organizowanych przez RCKiK Lublin terenowych akcjach poboru krwi.

Pamiętajmy, że krew jest lekiem, którego nie da się niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować – jego jedynym źródłem jest człowiek chcący podzielić się tym niezwykłym darem. Stąd też apelujemy o pomoc w promowaniu idei honorowego krwiodawstwa i wsparcie działań podejmowanych przez RCKiK Lublin w celu dotarcia do jak największej ilości osób mogących podzielić się krwią z potrzebującymi.

Harmonogram roczny 2024