Wydawanie produktów żywnościowych – POPŻ Podprogram 2021 PLUS


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniu 26.07.2023 r. (najbliższa środa) w godzinach od 8 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Unii Europejskiej.
 

Prosimy wszystkie osoby i rodziny zakwalifikowane do pomocy o terminowy odbiór żywności, które będą wydawane tylko jeden dzień.
 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli