Odbiór przebudowanych dróg w miejscowości Zofianka Dolna


W dniu 24 lipca odbył się odbiór techniczny przebudowanych dróg w gminie Dzwola. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 108994L w km od 0+070 do km 0+409 oraz drogi nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 w miejscowości Zofianka Dolna” zostało zrealizowana w 2023 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach tego zadania wykonane zostało wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych na dwóch odcinkach dróg gminnych w miejscowości Zofianka Dolna.

Droga nr 108994L została przebudowana na odcinku 339 m, od granicy skrzyżowania z DK74 do zakrętu wraz ze skrzyżowaniem dróg gminnych. Na przebudowanym odcinku drogi wykonano wymianę przepustu przy skrzyżowaniu, na drodze została wbudowana nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m oraz pobocza obustronne o szerokości 75 cm, utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego, jak również dokonano odmulenia rowów wraz z wykonaniem ścieków trójkątnych w rowie. Po stronie lewej drogi, zamontowano infrastrukturę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa – ochronne bariery drogowe.

Droga nr 109031L została przebudowana na odcinku 236 m wraz ze skrzyżowaniem w kierunku lasu. Na przebudowanym odcinku drogi wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m oraz pobocza obustronne, utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego, dokonano również na tym odcinku drogi odmulenia rowów.

Wykonawcą zadania była firma: Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa.

Łączna długość przebudowanych odcinków dróg: 575 m.

Całkowita wartość inwestycji wraz z dokumentacją projektową:  660 014,93 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 292 439,71 zł.

Wyremontowana droga z pewnością będzie cieszyć mieszkańców gminy przyczyniając się do zwiększenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa na drodze.