Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę


21 grudnia 2021 roku pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli mieli okazję chociaż jedną chwilę poczuć się jak pomocnicy Świętego Mikołaja. A wszystko to za sprawą ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, do której przyłączyły się szkoły z Kocudzy i Krzemienia. Uczniowie czynnie zaangażowali się w zbiórkę produktów długoterminowych, słodyczy, środków czystości i zabawek.  

Z osiągniętych efektów można stwierdzić, że przedsięwzięcie to spotkało się ze sporym zainteresowaniem darczyńców. Opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu z Krzemienia i Kocudzy po konsultacjach z pracownikami socjalnymi OPS w Dzwoli przygotowali paczki z darami dla wybranych rodzin. Zaszczyt dostarczenia prezentów przypadł pracownikom socjalnym, którzy przy pomocy druha z OSP z Krzemienia Pierwszego dostarczyli prezenty do dzieci i ich rodzin.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli składa serdeczne podziękowania  dyrekcji szkół z Krzemienia i Kocudzy, opiekunom szkolnych klubów wolontariatu i przede wszystkim uczniom i ich rodzinom, którzy tak aktywnie włączyli się w tą piękną akcję oraz druhowi OSP z Krzemienia Pierwszego za pomoc w rozwiezieniu darów.

Otrzymane prezenty przyniosły uśmiech na twarzach obdarowanych. Jeszcze raz dziękujemy i zachęcamy do dalszego uczestnictwa w podobnych akcjach.