Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  apeluje o szczególną wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …

 

Zima to najtrudniejszy czas dla osób  bezdomnych, niepełnosprawnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.  W związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  prosi mieszkańców Gminy Dzwola o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące wparcia.

Prosimy zatem o:

  • zgłaszanie nam wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń dla życia i zdrowia osób szczególnie zagrożonych w okresie zimy,
  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • udzielanie pomocy osobom samotnym w starszym wieku, niesprawnym oraz bezdomnym w miarę własnych możliwości,

 Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym na czas przyjść z pomocą. Zainteresujmy się ich losem, odwiedźmy ich, zapytajmy i sprawdźmy czy dobrze się czują, czy w ich domach jest ciepło.

Nie wahajmy się wezwać właściwą pomoc czy to Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dzięki wspólnej trosce i wrażliwości na potrzeby tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego, uda się zapobiec wielu ludzkim dramatom.