Informacja dotycząca wypłat dodatków węglowych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, informuje, że pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosków na dodatki węglowe, nie wszystkie wypłaty mogą być zrealizowane w terminie, ponieważ uzależnione jest to od otrzymania środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zapotrzebowanie na środki finansowe zabezpieczające wypłatę wszystkich dodatków zostało złożone, jednak nie otrzymaliśmy pełnej kwoty. Środki otrzymane  na dzień 30 listopada 2022 r. zabezpieczyły wypłatę dodatków z terminem realizacji wypłaty na 15 listopada 2022 r.

Po otrzymaniu kolejnej transzy środków niezwłocznie będą realizowane kolejne wypłaty.

 Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli