Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie


Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko GRYPIE w sezonie 2021/2022.

Na terenie Gminy Dzwola w przedmiotowym programie szczepień dla swoich pacjentów uczestniczą placówki:

– PANACEUM, Krzemień Pierwszy 226, 23-304 Dzwola, tel. 15 8752257;

– NZOZ w Kocudzy, Kocudza Trzecia 2, 23-304 Dzwola, tel. 15 8753275.

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnego zaszczepienia wykazuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1581) w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, które stanowi załącznik niniejszej informacji.

Szczegółowych informacji w tym odniesieniu udzielają w/w placówki lecznicze pod wskazanym adresem osobom zainteresowanym osobiście lub pod wykazanym numerem telefonu.