Wydawanie produktów żywnościowych


Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 29-30 kwietnia bieżącego roku w godzinach od 9-tej  do 14- tej w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2020.

 

Prosimy osoby, które uczestniczą w programie o zgłaszanie się  i odbiór  produktów żywnościowych w w/w terminie.

Prosimy także o stosowanie się do przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w stanie pandemii.

                                                Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli

                          Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej