Odbiór prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Branewce


W dniu 21 kwietnia 2021 r. dokonano odbioru technicznego prac modernizacyjnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Branewce.

Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łacko z Janowa Lubelskiego, wyłoniona w przetargu publicznym. W ramach prowadzonych prac wykonane zostały następujące elementy: prace rozbiórkowe, prace budowlane i modernizacyjne, w tym: wykonanie posadzek, instalacji sanitarnej, sufitów, ścian, ocieplenia stropu świetlicy, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.

Koszt wykonywanych prac wyniósł 137 776,08 złotych brutto, i w całości został zrefundowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.

Podczas powyższych prac zostały wykonane również prace dodatkowe, m.in. remont klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną, wymiana zbitych szyb przy oknach. Koszt powyższych prac wyniósł 49 987,45 zł i został zapłacony w całości ze środków własnych Gminy Dzwola.

Dzięki przeprowadzonym pracom remiza wewnątrz uzyskała nowy blask. Z zewnątrz wprawdzie na chwilę obecną nie przyciąga oka, jednakże w perspektywie nowych programów unijnych, Gmina Dzwola będzie aplikować o środki na termomodernizację tego budynku i wykona ją na pewno.