Konsultacje diagnozy do 28 kwietnia 2021


Szanowni Państwo,

Cztery gminy: Dzwola, Janów Lubelski, Modliborzyce i Godziszów zawiązały Partnerstwo „Zielona Brama Roztocza” i realizują projekt Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego, którego celem jest opracowanie strategii terytorialnej.

Będzie ona dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowego okresu programowania 2021-2027. Projekt realizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędami Marszałkowskimi.

Pierwszym z etapów opracowania strategii jest raport diagnostyczny dla Partnerstwa. Diagnoza została przygotowana w oparciu o dostępne dane oraz na podstawie ankiet i konsultacji z różnymi grupami społecznymi oraz spotkań z lokalnymi liderami. Przy okazji, serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w ten etap prac.

W załączeniu przedstawiamy Państwu projekt raportu diagnostycznego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie uwag do projektu raportu wyłącznie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: fundusze@dzwola.eu .

Zachęcam mieszkańców gminy Dzwola, Janów Lubelski, Modliborzyce, Godziszów do zapoznania się z projektem raportu.

 

Wójt Gminy Dzwola

Wiesław Dyjach

Raport diagnostyczny

Formularz zgłaszania uwag do raportu

Formularz zgłaszania uwag