Dofinansowanie z PFRON dla Gminy Dzwola


Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Moduł  IV” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 99 968,00 zł.

Do projektu będą mogły przystąpić osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną przygotowane paczki z artykułami spożywczymi, chemicznymi oraz środkami ochrony.

Realizacją projektu zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.