Pomoc żywnościowa – Podprogram 2021


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola, że wydawane są skierowania do pomocy żywnościowej dla osób i rodzin potrzebujących w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wszystkie osoby i rodziny, które potrzebują wsparcia w postaci produktów żywnościowych proszone są o zgłoszenie  się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w terminie do 31 grudnia 2021 r. w godzinach pracy Ośrodka z dokumentacją potwierdzając ich sytuację dochodową niezbędną do wydania skierowania.

Podstawą do wydania skierowania jest nieprzekraczalny dochód, który wynosi dla osoby samotnej maksymalnie 1542,20 zł  i dla osoby w rodzinie 1161,60 zł.

Wszelkich informacji w tym odniesieniu udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w godzinach pracy wszystkim zainteresowanym osobiście bądź pod numerem telefonu 15 875 25 33.