Akcja: Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci


Nasze szkoły po raz kolejny przystąpiły do projektu ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.


W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Dzwola, do wzięcia udziału w akcji zbiórki sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Termin Akcji: od 15 do 18 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje:              Zespół Szkół w Dzwoli               Zespół Szkół w Kocudzy