Projekt „Szansa na samodzielność”


31 października 2019 roku Gmina Dzwola / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzwoli podpisał z Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu „Szansa na samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.