Posiłek w szkole i w domu


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje program, którego celem jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ten został przyjęty rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” ustanowionym na lata 2019 – 2023 Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów, z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przypomina, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dożywiania dzieci w szkole.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.