Aktualności

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W niedzielę 26 września na placu przy ZS w Dzwoli odbędzie się Przegląd Pieśni Patriotycznej w 82 Rocznicę Walk pod Dzwolą i Krzemieniem. Impreza rozpocznie się przemarszem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości z placu przy szkole do kościoła parafialnego w Dzwoli, gdzie odbędzie się Msza Święta.

Czytaj Więcej


Relacja z szóstej edycji akcji oddawania krwi

W dniu 19 września 2021 r. w związku z kolejną inicjatywą Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli odbyła się po raz szósty akcja honorowego krwiodawstwa przeprowadzona przez ekipę medyczną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie stacjonarnie w budynku remizy OSP w Dzwoli.

Czytaj Więcej


Spotkanie z Amazonkami i nie tylko…

W sobotnie popołudnie 18 września Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwoli zorganizowało Festyn #SzczepimySię z KGW  połączony ze spotkaniem z Lubelskimi Amazonkami w ramach realizacji zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Czytaj Więcej


Małżonkowie z gminy Dzwola świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Małżonkowie z gminy Dzwola świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Rocznica ślubu to wyjątkowy dzień dla każdej pary, a także dowód ich ogromnej miłości oraz oddania, które trwają mimo przeciwności losu. Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. I to właśnie ten jubileusz stał się powodem dla, którego dnia 19 września 2021 r. – 17 par małżeńskich z terenu Gminy Dzwola spotkało się na uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Czytaj Więcej


Kolejna wizyta szczepieniobusa za nami

W dniu 15 września w godzinach 9-16  mieszkańcy Gminy Dzwola mogli zaszczepić się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Tym razem ze szczepienia skorzystało pięciu mieszkańców naszej Gminy.

Czytaj Więcej


Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.

Czytaj Więcej


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola

W dniu Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki otrzymał dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 251 268,00 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 109014L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kocudza Trzecia” .

Czytaj Więcej