Aktualności

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr stopień: 2

Ostrzeżenia meteorologiczne:  Silny wiatr  stopień: 2  prawd. 95%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia.
Uwagi: Możliwa zmiana stopnia ostrzeżenia.
Ważne:  Od: 2022-01-16 23:00  Do: 2022-01-18 03:00
synoptyk IMGW-PIB: Mariusz Cebula
Czas wydania: 2022-01-16 12:41
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Czytaj Więcej


Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr

stopień: 1  prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.  Uwagi: Brak.
Ważne:  Od: 2022-01-14 02:00      Do: 2022-01-14 18:00

synoptyk IMGW-PIB: Dorota Pacocha
Czas wydania: 2022-01-13 12:14
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
 

Czytaj Więcej


Ostrzeżenia meteorologiczne: Opady marznące

Ostrzeżenia meteorologiczne:  Opady marznące

stopień: 1    prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.
Uwagi: Brak.  

Ważne:   Od: 2022-01-13 04:00   Do: 2022-01-13 13:00
 

Czytaj Więcej


Mieszkańcy Gminy Dzwola

Liczba mieszkańców Gminy Dzwola, wg dostępnych danych z ewidencji mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi: 6.222 mieszkańców, od początku do końca 2021 roku zmniejszyła się o 74 osoby.

Czytaj Więcej


Inwestycje i Projekty – podsumowanie roku 2021

W Gminie Dzwola rok 2021 można zaliczyć do bardzo udanych, zwłaszcza pod względem wielu korzystnych zmian i szeregu długo oczekiwanych inwestycji. Na 2021 rok Gmina Dzwola zaplanowała bowiem realizację ambitnego, a przy tym bardzo realnego i podlegającego stałej aktualizacji budżetu, którego sprawne wykonanie możliwe było m.in. dzięki wnikliwej analizie możliwości finansowych gminy, a także potrzeb jej poszczególnych sołectw.

Czytaj Więcej


Zakończony Podprogram 2020 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w Gminie Dzwola

Dobiegł końca Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

Czytaj Więcej


Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj Więcej