Wydawanie produktów żywnościowych – zmiana terminu


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 6-7 kwietnia 2022 r. w godzinach od 8 do 12 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Prosimy wszystkie osoby i rodziny, które uzyskały skierowanie do tego wsparcia na podprogram 2021 o terminowy odbiór żywności. Podkreślamy jednocześnie, że tym razem jest to tylko 1 dzień przeznaczony na wydawanie.

 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli