Apel do mieszkańców gminy Dzwola


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o  wrażliwość i czujność wobec osób potrzebujących: samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr  mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia, ale i życia. Na zamarznięcie narażone są  również osoby spożywające alkohol.
Nie bądźmy obojętni!

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy prosimy sygnały te kierować do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu – 15 8752 533.

Prosimy o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób szczególnie zagrożonych w okresie zimy,
  • informowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niesprawnym oraz bezdomnym w ramach pomocy sąsiedzkiej,

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc między sąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur.

OPS w Dzwoli