Zajęcia w Klubie Seniora 24 października – 4 listopada 2022 r.


Oprócz zajęć które seniorzy mają cyklicznie, a więc tanecznych, rękodzielniczych, ogólnorozwojowych, kulinarnych czy masaży w mijających dwóch tygodniach odbył się wykład fizjoterapeuty, uroczyście obchodzony Dzień Seniora oraz integracyjny wyjazd do kina.

Na zajęciach rękodzielniczych robiliśmy jesienne słoiki. Warsztaty kulinarne były okazją do przygotowania potraw z wykorzystaniem ryb. Na zajęciach ogólnorozwojowych seniorzy usprawniali swoją  kondycję poprzez uprawianie nordic walking.

Dzień Seniora obchodzony w naszym klubie 25 października był okazją do spotkania seniorów z przedstawicielami Gminy, na czele z Panem Wójtem Wiesławem Dyjachem. W tym dniu seniorzy otrzymali moc życzeń. Na spotkaniu zaprezentowali kilka piosenek, między innymi „Hymn Seniora”. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz zabawę taneczną.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” to warsztaty prozdrowotne które również realizowane są w ramach projektu. Tym razem seniorzy brali udział  w spotkaniu z fizjoterapeutą. Prelekcja dotyczyła tego, jak ważną rolę odgrywa ruch w życiu każdego człowieka i jakie mogą wynikać konsekwencje z powodu jego braku.  W sobotę 5 listopada seniorzy byli w kinie na filmie biograficznym o Annie Przybylskiej.