Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy – Etap I


W dniu 9 listopada 2022 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy – Etap I”.

W ramach przedmiotowych prac wykonano 270 mb sieci wodociągowej PE Dn 110 mm metodą przewiertu sterowanego, zamontowano 2 szt. hydrantów nadziemnych DN80. Wykonawcą inwestycji była Firma EKOMEL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim. Koszt prac brutto wynosi 83 640,00 zł, za które Gmina Dzwola zapłaciła ze środków własnych.