Wydawanie produktów żywnościowych


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 14-15 października 2021 r. (czwartek-piątek) w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Prosimy wszystkie osoby i rodziny, które już w kwietniu odebrały pierwszą turę żywności z podprogramu 2020 o terminowy odbiór żywności z obecnej dostawy.

Prosimy także o stosowanie się do przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w stanie pandemii.

 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli