Przekazanie samochodu strażackiego Star 244 dla OSP Krzemień Drugi


W dniu 9 października 2021 r. przy okazji walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego OSP Krzemień Drugi miało miejsce uroczyste przekazanie pojazdu strażackiego Star 244.

Decyzją Wójta Gminy Dzwola samochód strażacki Star 244 został przekazany przez jednostkę OSP Krzemień Pierwszy jednostce OSP Krzemień Drugi.

Oficjalnego przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dokonał Prezes ZOG ZOSP RP w Dzwoli Dh Wiesław Dyjach, wręczając klucze od pojazdu Dh Andrzejowi Gajórowi – Naczelnikowi OSP Krzemień Drugi.

Strażacy oraz mieszkańcy przywitali Stara z wielkim entuzjazmem, było głośno!