Uwaga! 30 listopada upływa termin składania wniosków o dodatki do źródeł ogrzewania


Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła upływa z dniem 30.11.2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie przypominamy, ze osoby które dostały decyzję odmowną z powodu niezgłoszenia swojego głównego źródła ciepła do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., posiadają możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego bądź dodatku dla gospodarstw domowych, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.