Aktywny Senior – podziękowanie dla Pani Anny Jaszek


„Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy
Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany
Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom
Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją”
 Wojciech Młynarski

27 października  2021 roku w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Seniora. Uroczystego otwarcia gali dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Uroczystość skierowana była przede wszystkim do seniorów, samorządowców i organizacji działających w ramach polityki prosenioralnej z terenu województwa lubelskiego. Głównym punktem gali było uhonorowanie laureatów konkursów: „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior”.

W programie znalazły się liczne prelekcje i prezentacje. Pan Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia Manko w Krakowie omówił Ogólnopolską Kartę Seniora. Wojewódzki Konsultant ds. Geriatrii – Pani Magdalena Naja-Wiśniewska przedstawił wpływ pandemii COVID-19 na sytuację seniorów w województwie lubelskim. Podkomisarz Marcin Czuryszkiewicz z wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie omówił bezpieczeństwo osób starszych, kładąc szczególny nacisk na profilaktykę, interwencje i pomoc. Miejski Rzecznik Praw Konsumwntów – Pani Lidia Baran-Ćwirta mówiła o ochronie przed nieuczciwymi i agresywnymi praktykami rynkowymi. Spotkanie uświetniły występy Łukasza Jemioły oraz młodzieżowego zespołu ”Błękitne Korale” z Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

Wśród zaproszonych gości znalazła się seniorka z terenu Gminy Dzwola Pani Anna Jaszek, która w towarzystwie Kierownika OPS w Dzwoli Ewy Bielak oraz Kierownika GBPiOK Tomasza Jaszka wzięła udział w gali. Za swoje zaangażowanie w działania na rzecz seniorów w z terenu Gminy Dzwola Pani Anna Jaszek została nominowana do konkursu „Aktywny Senior”. 

Pani Anna Jaszek po zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę aktywnie włączyła się w pracę na rzecz lokalnych seniorów. Jest współzałożycielką jedynego w Gminie Dzwola Klubu Seniora w Kocudzy, gdzie pełni funkcję sekretarza. Jest członkinią zespołu śpiewaczego ,,Kocudzanki”. Pani Jaszek chętnie angażuje osoby starsze do działań na rzecz społeczności lokalnej.  Bardzo lubi przebywać wśród seniorów i organizować  dla nich wolny czas. Swoimi działaniami i własną postawą promuje i rozwija działalność na rzecz seniorów wśród osób starszych i wśród mieszkańców naszej Gminy. To wszystko przekłada się i prowadzi do  konkretnych działań na rzecz wzmocnienia integracji międzypokoleniowej w oraz owocuje podejmowaniem działań mających na celu dostrzeżenie potrzeb i problemów osób starszych. Swoją postawą i zaangażowaniem wspiera działania w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia wśród seniorów. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w naszym środowisku mamy taką osobę bardzo zaangażowaną w działania na rzecz seniorów z naszego środowiska lokalnego co także przekłada się na środowisko.

Za swój wkład w działalność prosenioralną Pani Anna Jaszek otrzymała podziękowania od Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego.