Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu


INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
28.10.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 28.10.2021 r. do godz. 24.00 dnia 28.10.2021 r.
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (brak wiatru, opadów), wzmożona emisja z sektora bytowo-komunalnego spowodowana niską temperaturą powietrza.