POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty w Gminie Dzwola


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej [OPL] z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 650 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 7,2 tony żywności w formie 650 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 45 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.