„Aktywny Senior” – wyróżnienie dla Pani Aliny Myszak


11 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy A. Grottgera 2 odbył się Wojewódzki Dzień Seniora zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Konferencja ukierunkowana była na politykę senioralną. Całość uświetniały występy artystyczne. Zainteresowani mogli sobie założyć Ogólnopolską Kartę  Seniora.

Piękna pogoda sprzyjała frekwencji, a dzień obfitował w  wiele samych ciepłych i serdecznych życzeń składanych seniorom z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który był obchodzony 1 października. Życzenia składali: Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,

Podczas konferencji przedstawiono wyniki konkursów: Gmina Przyjazna Seniorom oraz Aktywny Senior ogłoszonych przez ROPS w Lublinie. Wśród nagrodzonych w konkursie Aktywny Senior pierwsze wyróżnienie otrzymała mieszkanka naszej Gminy seniorka Pani Alina Myszak. Wyróżnienie wręczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojcechowski i Dyrektor ROPS w Lublinie Małgorzata Romanko.  Działalność Pani Aliny na rzecz seniorów oraz zaangażowanie w rozwój i promowanie kultury w naszej Gminie zostały docenione i podkreślone na szczeblu wojewódzkim. Życzymy Pani Alinie Myszak sukcesów związanych z działalnością  kulturalną oraz wielu lat w zdrowiu i pomyślności jak również w życiu osobistym samych radosnych chwil.

Konferencję prowadziła  Pani Ewa Dados, a  uświetnili  ją m.in. wokalista Łukasz Jemioła, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Powiśloki” z Opola Lubelskiego, Zespół „Zorza” z Cicibora Dużego, oraz wokalista Tadeusz Korneluk z Chełma. Organizatorzy zadbali także o poczęstunek. Imprezie towarzyszyła również wystawa rękodzieła artystycznego. Swoje prace prezentowali seniorzy działający w klubach i stowarzyszeniach z terenu województwa lubelskiego.