Dzień Edukacji Narodowej


Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękuję za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej i satysfakcjonującej pracy pedagogicznej.

Życzę, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością, Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzę zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

W Dniu Edukacji Narodowej pamiętamy także o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły. Mamy nadzieję, że ciesząc się dobrym zdrowiem i zasłużonym wypoczynkiem, wspominacie swoich uczniów i wychowanków oraz czas z nimi spędzony. Dziękuję za Waszą pracę z młodym pokoleniem, oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Życzę Wszystkim Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła same najlepsze efekty oraz zadowolenie i radość.

  

 

         Z wyrazami szacunku i poważania 

                                                                      Wójt Gminy Dzwola

                                              Wiesław Dyjach