Informacja OKW


Podajemy do wiadomości informację Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, powołanych na terenie Gminy Dzwola, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania: 13 października 2019 roku.

 

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych