Poszukujemy wolontariuszy


W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki  poszukujemy wolontariusz, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Pomimo wprowadzenia licznych rozwiązań prawnych mających na celu zachowanie ciągłości opieki nad mieszkańcami, np. rotacyjnego czasu pracy czy możliwości oddelegowania pracowników do pracy w tych jednostkach, sytuacja kadrowa w domach pomocy społecznej, w których występują ogniska zakażanie jest bardzo trudna.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli 15 875 25 33.