Świadczenie „Dobry Start”


Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wyprawka nie trafi natomiast do dzieci w “zerówkach”. Jak podkreślają w MEN, program “Dobry start” jest programem szkolnym, skierowanym do uczniów, natomiast “zerówka” to jeszcze wychowanie przedszkolne. Oznacza to, że sześciolatek, który od września będzie uczęszczał do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej otrzyma 300 zł, natomiast dziecko w wieku 6 lat, które pozostanie w “zerówce” już nie.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

WNIOSKI SKŁADANE SĄ PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA!

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2019 r. będzie można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli (pok. nr 20) w godz.:

poniedziałek, środa-piątek od 730 do 1530

wtorek od 800 do 1600

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada danego roku!

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach pomoc do rodziny trafi w ciągu  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Informacji o świadczeniu dobry start udziela:

Barbara Jakubiec

tel. 15 875 25 33

Do pobrania:

Wniosek 300+

załącznik_do_wniosku_300+