Rozbudowa drogi krajowej nr 74 – komunikat o przerwach w dostawie wody


Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213 + 106 do km 225 + 149 wraz z budową obwodnicy Dzwoli” mogą występować przerwy w dostawie wody w czasie prowadzonej inwestycji do nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Dzwola, Kocudza Druga, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi oraz Zofianka Dolna.

Informujemy ponadto, iż zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/193/2022 Rady Gminy Dzwola z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 901), Gmina Dzwola ma obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola 

                                                                                                                                                   /-/ Wiesław Dyjach