Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dla wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kocudza, Kocudza Górna oraz Branewka.