Aktualności

Więcej o: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, ze w związku z obchodzonym „Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw” oraz podjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcja niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 20 do 26 lutego 2017 roku w godzinach urzędowania Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw.

Więcej „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

Więcej o: Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr  KURSOR informuje o  bezpłatnych szkoleń w ramach projektu POWER OF NEET :

  • Kucharz z egzaminem czeladniczym
  • Technolog robót wykończeniowych
  • Opiekun osób starszych

Więcej „Bezpłatne szkolenia”

Więcej o: „Era Młodych Zawodowców”

„Era Młodych Zawodowców”

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu – „€œERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r.ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach.

 

Więcej „„Era Młodych Zawodowców””

Więcej o: Przyjacielska wizyta

Przyjacielska wizyta

W dniu 15 lutego wizytę w Urzędzie Gmin w Dzwoli złożył Wójt Gminy Turawa w woj. opolskim Pan Waldemar Kampa. Do spotkania samorządowców doszło po wielu latach przy okazji okolicznościowego pobytu Wójta Kampy w regionie. Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek zapoznał Gościa z problemami gminy, planami jej rozwoju oraz prowadzonymi w chwili obecnej przedsięwzięciami.

Więcej „Przyjacielska wizyta”

Więcej o:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 

Więcej

Więcej o: „Szkolenie + staż = praca”

„Szkolenie + staż = praca”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej „„Szkolenie + staż = praca””