Informacja dla rolników – szacowania strat po przymrozkach


Wójt Gminy Dzwola informuje, że przedłużył termin składania pisemnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami do dnia 17 maja 2024 r.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r.  do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód)
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta
  3. Oświadczenie RODO

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR. We wniosku należy:
a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);

b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

Minimalna powierzchnia uprawy, która będzie szacowana przez Komisję nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracownika Urzędu z wnioskodawcą.

Wniosek o szacowanie strat z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola (pokój nr 16). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 15 875 22 15.

Wniosek_o_oszacowanie_strat(4)

Oświadczenie_o_wielkości_produkcji_zwierzęcej_w_gospodarstwie_oraz_ewentualnych_upadkach_zwierząt(4)

Klauzula szczegółowa komisja szacunkowa-1

Wzór_upoważnienia_do_reprezentowania_producenta_rolnego(2)