1 września 2019 roku – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy


1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę. 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. To wyraz pamięci o walczących o wolność Ojczyzny.

W tym dniu – 1 września pochylmy się nad wszystkimi, którzy zginęli w walce, oddajmy hołd obrońcom Ojczyzny i wspomnijmy wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. Zapalmy znicze pamięci!