100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II


„Jeśli życie sprawia, że nie możesz ustać, uklęknij”
Richard Paul Evans

18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. W Gminie Dzwola Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocudzy, od 1 czerwca 1994 r. ma nadane imię Jana Pawła II oraz prawo posiadania sztandaru.

W tym roku jest to okrągła – setna rocznica, gdyż Karol Wojtyła – późniejszy papież, urodził się 18 maja 1920 roku. Czas, w jakim przyszło nam ją świętować, jest trudny i pełen niepokoju. Wiele osób w tym obecnym „zatrzymaniu się” świata przypomina wydarzenie sprzed piętnastu lat, kiedy 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 nasz papież opuścił ten świat. Wówczas na kilka dni cały świat jakby „zastygł” w zadumie i modlitwie. I jak całe życie Karola Wojtyły było niepowtarzalne i wyjątkowe, tak wyjątkowa była jego śmierć i niepowtarzalna setna rocznica urodzin. Wprowadza nas w nastrój refleksji nad własnym życiem, jego celem i sensem.

Karol Wojtyła nie miał łatwego życia. Gdy miał 9 lat, umarła mu matka, trzy lata później brat Edmund. W 1939 roku wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie studiów przez Karola Wojtyłę. Niedługo później, w 1941 roku zmarł jego ojciec, Karol senior. Wojtyła nie ma już nikogo na świecie ze swojej najbliższej rodziny. W okresie wojny pracował jako robotnik w kamieniołomach, jednocześnie w 1942 roku rozpoczął studia teologiczne w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Ukończył je otrzymując 1 listopada 1946 roku święcenia kapłańskie. Pełniąc posługę kapłańską wiele razy narażał się komunistycznym władzom w Polsce. Mimo to 16 października 1978 roku został wybrany na pierwszego papieża zza żelaznej kurtyny. W czasie pontyfikatu wiele razy targano się na jego życie, lecz próby te zostały udaremnione. Wielu z nas pamięta zamach 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie i długie tygodnie rekonwalescencji w szpitalu. Ostatnie lata życia również przepełnione były cierpieniem i bólem fizycznym spowodowanym licznymi chorobami. Z filmów, książek, relacji osób znających go osobiście, a także z własnych obserwacji wiemy, gdzie Karol Wojtyła szukał siły i pomocy, gdy – jak często mówimy -„traci się grunt pod stopami”. Wydaje się, że całemu życiu Karola Wojtyły przyświecało hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Patrona Publicznej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kocudzy: „Jeśli życie sprawia, że nie możesz ustać, uklęknij”. 

W tych innych niż zwykle obchodach święta szkolnego, zachęcamy do skorzystania z wirtualnego przewodnika, w którym znajdziecie:

• film – „Młodość Karola Wojtyły”

• film – „Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał”

wspomnienia z poprzednich obchodów Dnia Patrona Szkoły;

hymn skomponowany z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II 

Proponujemy również odwiedzanie zakładki „Nasz patron” na stronie szkoły.   
 
Na koniec ciekawostka – dzwon „Jan Paweł II”.   

Wszyscy wiedzą, że w Krakowie na Wawelu znajduje się ogromny dzwon „Zygmunt”, którego bicie rozlega się w czasie wyjątkowych wydarzeń w Polsce. Ale na Wawelu jest kilkanaście różnych dzwonów, które pojawiały się sukcesywnie od wieku XV. Niesamowity jest fakt, że jedno miejsce na dzwon długo pozostawało wolne, gdyż nie znajdowano godnego patrona. Miejsce to zostało zapełnione po śmierci papieża Polaka i w dniu 18 maja 2014 roku – w 94 rocznicę urodzin Wojtyły – dzwon Jan Paweł II – bił po raz pierwszy. Jak opowiadał jeden z dzwonników, charakteryzuje się najpiękniejszą barwą brzmienia.

                                                                                                                     Lidia Kotuła
Wiesława Małek
Grażyna Papierz

Źródło: https://zskocudza.pl/